نوشته‌ها

بازدید ریاست دانشکده هنردانشگاه دامغان و هیئت همراه از مجموعه چهارده معصوم

درروز سه شنبه مورخ 1395/09/23 دکتر مومنی ریاست دانشکده هنر دانشگاه دامغان و هیئت همراه پیرو جلسه مشترک مورخ 1395/09/14 بازدیدی از موسسه خیریه چهارده معصوم(ع) مشتمل بر صندوق قرض الحسنه، موسسه خیریه، درمانگاه خیریه، مرکز نگهداری دختران بی سرپرست و بدسرپرست و تالارطوبی به عمل آوردند.

در این بازدید دکتر برخی از فرزندان مرکز نگهداری را مورد دلجویی و تفقد قرار دادند. در پایان نیز مقرر گردید تفاهم نامه ای بین مجموعه موسسه خیریه چهارده معصوم(ع) و دانشکده هنر دانشگاه دامغان تنظیم گردد.

جلسه مشترک موسسه خیریه چهارده معصوم(ع) و دانشکده هنر دانشگاه دامغان

جلسه مشترک مدیران موسسه خیریه فرهنگی – مذهبی چهارده معصوم(ع) دامغان با رئیس، مدیران گروهها و اساتید دانشکده هنر دانشگاه دامغان در روز یکشنبه 1395/09/14 در محل دانشکده هنر دانشگاه، برگزار گردید.

 در این جلسه که به منظور بررسی راهکارهای تعامل بین دو مجموعه صورت گرفت، هریک از حاضران در جلسه به بیان نظرات خود پرداختند.

 در ابتدای جلسه، آقای مصطفی امینیان گزارشی از فعالیت های مراکز و واحدهای موسسه و هیئت، ارائه نمود. در ادامه جلسه دکتر رزازی و دکتر جاوید از اساتید و مدیران گروههای دانشکده به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
 

آقای خجسته فر از دیگر اساتید دانشکده نیز در ارتباط با کمک های فی مابین نکاتی را بیان نمود.

در پایان این جلسه نیز بررسی و انعقاد تفاهم نامه بین دو مجموعه مورد توافق قرار گرفت. برگزاری برنامه های هنری و فرهنگی، مستند سازی، مسابقه عکس، نقاشی، گرافیک، تیزرهای فرهنگی و … از مباحث مطروحه در جلسه بوده است.
 
لازم به ذکر است، در این جلسه از رئیس و اساتید دانشکده هنر دانشگاه دامغان جهت بازدید از موسسه و آشنایی با فعالیت های آن دعوت به عمل آمد.