زائر سرای مشهد

زائرسرای حضرت ابالفضل (ع) و شهید جندالله در مشهد مقدس