درمانگاه موسسه خیریه متوسلین به چهارده معصوم(ع)

درمانگاه خیریه موسسه متوسلین به چهارده معصوم (ع) با کادر پزشکی مجرب ارائه خدمات می نماید.

#چهارده_معصوم

#دامغان