پیام تشکر

 

 

بدینوسیله از کلیه عزیزانی که در برپایی نانوایی صلواتی در طول ماه مبارک رمضان (با پخت روزانه ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ نان صلواتی) که در جنب امامزادگان جعفر و محمد (ع)برقرار گردید ما را یاری نمودند،از جمله فرمانداری محترم شهرستان دامغان، اداره جهاد کشاورزی ،ریاست محترم اتحادیه آرد و نان ،هیئت امناء محترم امام زادگان ،کارخانه آرد دامغان و عموم مردم نیک اندیش ،تشکر و قدردانی می نماییم.
????????
مجموعه خیریه متوسلین به چهارده معصوم علیهم السلام دامغان