طرح مشارکت قربانی

طرح مشارکت قربانی
به رسم هرساله به نیت احیای این سنت حسنه شما می توانید با پرداخت تمامی یا قسمتی از هزینه خرید یک گوسفند در ثواب قربانی آن با دیگران شریک شوید و یابصورت معرفی به صندوق قرض الحسنه سنت حسنه قربانی یا عقیقه را در این روز پر برکت انجام دهید.

شماره کارت نزد بانک ملت
۶۱۰۴_۳۳۷۳_۴۵۹۸_۷۳۴۹

شماره تماس ۰۹۳۹۵۲۶۲۶۷۴

آدرس میدان فرهنگ موسسه خیریه فرهنگی و مذهبی متوسلین به چهارده معصوم علیهم السلام دامغان

# مؤسسه خیریه متوسلین به چهارده معصوم علیهم السلام