شهادت نهمین اختر تابناک امامت و ولایت امام جوادعلیهم السلام تسلیت باد

 

 

کشته‌ی زهر کین، شد امام جواد

غلغله از غمش در دو عالم افتاد

نهمین حجت کردگار مجید

شد ز زهر ستم در جوانی شهید

شهادتش تسلیت، التماس دعا