افزایش فضای صندوق

بسمه تعالی

جهت رفاه حال همشهریان عزیز و رعایت شیوه نامه های بهداشتی ،افزایش فضا به قسمت مراجعین صندوق قرض الحسنه متوسلین به 14 معصوم (ع) به مقدار هر طبقه 50 متر اضافه شد.