جلسه مسئولین موسسه خیریه و موکب متوسلین به چهارده معصوم (علیهم السلام )

جلسه مسئولین موسسه خیریه و موکب متوسلین به چهارده معصوم (علیهم السلام ) با ریاست محترم بازرسی ستاد عتبات و عالیات کشور و مسئول محترم بازرسی ستاد عتبات و عالیات استان سمنان