تشییع پیکر دو شهید گل گون کفن آمادگاه در شهر دامغان

 

مراسم تشییع شهیدان سرافراز علی علی حسینی و جمال شبستانی همراه با حضور گرم  مردم شهید پرور شهرستان دامغان