انتصاب مدیر موکب متوسلین به چهارده معصوم علیهم السلام در سال1402

 

پیرو انتخاب آقای سید محمد تقوی به عنوان مدیر موکب متوسلین به چهارده معصوم علیهم السلام،

حضور ایشان در نجف اشرف بدون فوت وقت ، جهت تهیه مکان برای برپایی موکب در حماسه اربعین.

خدا قوت، دستمریزاد

 

# مؤسسه خیریه متوسلین به چهارده معصوم علیهم السلام دامغان