مشخصات تماس

مشخصات تماس بخش های مختلف موسسه

موسسه خیریه

ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه صبح ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ بعد از ظهر ها ۱۷ تا ۱۹
پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰
تلفن تماس:

۰۲۳۳۵۲۶۲۶۷۴

آدرس:

دامغان – میدان فرهنگ – موسسه خیریه چهارده معصوم (ع) دامغان

صندوق قرض الحسنه

ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه صبح ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ بعد از ظهر ها ۱۷ تا ۱۹
پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰
تلفن تماس:

۰۲۳۳۵۲۶۲۶۷۴

آدرس:

دامغان – میدان فرهنگ – صندوق قرص الحسنه ۱۴ معصوم (ع) دامغان

فرم تماس با ما

برای تماس با ما از فرم زیر استفاده کنید